Очаквайте

Очаквайте

„Безмълвие България“ – е най-новата ми книга. Тя ще излезе във формат А4, с около 2500 цветни фотографии, разположени на 600 страници. Книгата ще съдържа информация за скални църкви, манастири и постници, влизащи в границите на Първото и Второто Българско царства, както и скални обители, свързани с България и български отшелници. Освен тяхното местонахождение (включително GPS-координати) и описание на местността, съм събрал и представил информация от различни източници, свързани пряко или косвено с времето и личността и/или обекта – археологически материали, изследвания, пътеписи, жития, надписи (кирилски, глаголически и рунически), както и изображения на знаци и животни, открити по стените на самите обители.

Стълбище и пещера с каменна подова настилка и знаци по стените й.