Музеи в област София

Национален исторически музей – квартал Бояна, град София

Национален църковен историко-археологически музей при Св. Синод (НЦИАМ) – град София

НИМ – филиал – „Боянска църква“ – квартал Бояна, град София

Национален музей – „Земята и хората“ – град София

Националнен природонаучен музей – град София

Музей по палеонтология и исторична геология – Софийски университет „Св. Климент Охридски, град София

Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми – Софийски университет „Св. Климент Охридски, град София

Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми – Мино-геоложки университет „Св Йоан Рилски“ ,град София

Национален военноисторически музей – град София

Военния мавзулей – Костница храм „Св. Георги“ – град София

Национален политехнически музей – град София

Национален археологически институт с музей – БАН – град София

Национален музей за българско изобразително изкуство (НМБИИ) – град София

Национален литературен музей – град София

Музей на Иван Вазов – град София

Къща музей “Никола Вапцаров” – град София

НЛМ – филиал Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови” – град София

Къща-музей “Панчо Владигеров” – град София

Национален етнографски музей – град София

Музей на историята на физическата култура и спорта – град София

Исторически музей – град Самоков

No Comments

Post a Comment