Извадки от Летописната книга на Преображенски манастир „Св. Преображение Господне“

Днес на 26 IX 1944 година
Донесоха от В. Търновската военна болница ранени Германски войници. Въ монастиря и заеха всичките стаи на монастиря; Гостенските и горния чардак и долния на западната страна на монастиря. Всичките ранени германци на брой 109 души.

Днес на 28 IX 1944 год.
Дойде един Руски камион войници да пазят Германските ранени пленници.


Днес на 5 X 1944 год.
Заминаха Германските пленници, русите ги закараха да правят в Русе развалените градове и села.


Днес на 7 X 1944 година
Ранно сутринта русите дигнаха всичките тежко ранени Германски пленници и ги откараха от монастиря но къде ги закараха нищо никой незнаем. Когато си дигаха кухнята германците дигнали им една Голяма рапия казанче бакърено което не се намира до днес. Тя им беше дадена да си отслужват.

Днес 8 XII 1946 година.
Вечерта в 6. часа. Имаше лунно затъмнение. Целата луна беше тъмна.