Стари снимки и графики от гр. Никопол

Изглед на гр. Никопол от 1830 г.

 

Изглед на гр. Никопол от 1840 г.

 

Река Дунав край гр. Никопол, от 1839 г.

 

Изглед на гр. Никопол от 1877 г.

Изглед на гр. Никопол от 1877 г.

Крепостта на гр. Никопол от 1877 г.

Бомбандиране на град Никопол, 1887-1888г.

Турските войски в град Никопол, 1870 г.

 

 

 

 

 

Share Button