Крепост „Св. Дух“ – село Минерални бани, област Хасково

google logoКрепост „Св. Дух“ – село Минерални бани

На хълма „Св. Дух“  между балнеосанаториумите „Топлика“ и „Орел“ се намира едноименната крепост „Св. Дух“. Преживяла четири строителни периода: римски, късноримски, ранновизантийски и средновековен. Крепоста има неправилна многостранна форма. Стените и са запазени на места до височина 3,5 метра, дебели са 2 метра и ограждат площ около 2 декара. В крепостта се влиза през главния вход от юг или през две малки потерни (врати) на западната и източната стени. Одбраната е подсилена от четири големи правоъгални кули, които през средновековието са превърнати в жилищна. Отвътре край крепостните стени прилепени редици от жилиюни, стопански и казармени помещения, в които са открити десетки глинени съдове, селскостопански оръдия, монети, оръжия и други предмети. По време на археологическите разкопки в крепостта са намерени и над 120 медни, сребърни и 3 златни монети и един оловен печат.

В крепостта „Св. Дух“, през XII век, след разрушаването й, възниква средновековен некропол, в който по време на разкопките са открити значително количество богати ювелирни произведения.

В историческата литература, крепостта и селището в Минерални бани се идентифицират с Топлица, която се споменава от византийския историк Михаил Аталиат и продължителят на Скилица (XI век), във връзка с нападенията на печенегите в средата на XI век, когато вероятно е унищожена крепостта. Край Топлица те били окончателно разбити и престанали да ограбват селищата на юг от Хемус (Стара планина).

Използвана литература:

Димчо Аладжов – Селища, паметници, находки от Хасковсия край 1997г.

Share Button

No Comments

Post a Comment