Манастир „Св. Възнесение Господне“ – 10 км от село Мирово, община Ихтиман, област София

Манастир „Св. Възнесение Господне“

От надгробна плоча на Георги Зашев научаваме, че именно той е човека който открива основите на манастир „Св. Спас“ или „Св. Възнесение Господне“ през 1885 година. С дарение и труд подпомогнат от населението на село Горна и долна Василица манастира бил наново възстановен. Научаваме още, че Зашев прекарал последните си 28 години от живота си в манастира. На друга плоча над входа на църквата се споменава кога и при кого е възстановена църквата а именно „МОНАСТИРЪ ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВЪ ЦАРУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНЯСЪ ФЕРДИНАНДЪ I и БЪЛГАРСКИЯ ЕГЗАРХЪ ИОСИФЪ I „ВЪ ПРИСЪСТВИЕТО НА ГЕОРГИ ЗАШОВЪ И ПРИ КОМИСИЯТА НА СЪГРАЖДАНЕТО БЛАГОЯ АТАНАСОВЪ, СТЕФАНЪ БОНЕВЪ, МЛАДЕНЪ ГЕОРГИЕВЪ, ХРИСТО НЕТКОВЪ, ЛАЗАРЪ ГЕНЕВЪ, СПАС КОТАНЧЕВЪ, ИГНАТЪ ГЕОРГИЕВЪ, И СТОИМЕНЪ ИВАНОВЪ И ПРИ СВЕЩЕНИЦИТЕ: ЛАЗАРЬ СТОЯНОВЪ, ПЕТАРЬ СТОЯНОВЪ И ИЛИЯ ДОБРЕВЪ И МАИСТОРЪ АНАЧКО НАУМОВЪ СЕ НАПРАВИ НА 15 АВГУСТЪ 1908 ГОДИНА. ПОДПИСАЛЪ ИВАНЪ ИЛИЕВЪ СЕЛО ВАСИЛИЦА“.

share Манастир Св. Възнесение Господне   10 км от село Мирово, община Ихтиман, област София