Храм „Св. Никола“ – село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил

google logo

Храм „Св. Никола“ – село Вуково

Църквата се намира на около 2 км. южно от село Вуково, община Бобошево, в дълбок  дол, при старите селски гробища. Еднокорабна, едноапсидна, триконхална църква, без притвор, с плитка арка на западната фасада, с външни размери 4,43 Х 2,75 м. Сводът е полуцилиндричен. В конхите са прорязани малки тесни прозоречни отвори. Изградена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Покривното покритие е от нацепени каменни плочи. Църквата е полувкопана в земята. Цялата вътрешност е била изписана, а също и арката на западната стена. От стенописите са останали частични фрагменти. Църквата е построена през XVI в., от който период е и запазения живописен слой. За съжаление времето и невежеството са нанесли върху стенописите тежки повреди и от тях са запазени само незначителни фрагменти.
Църквата е архитектурно-строителен паметник на културата с местно значение (ДВ, бр.77/1968 г.) и художествен паметник на културата с национално значение (ДВ, бр.100/1969 г.).
През пролетта на 2009 г. до църквата е прокаран път,така че вече е достъпна за посетители,нещо което преди беше истинско изпитание.Терена около черквата е разчистен от храсти и дървета,покривът е обновен,но стенописите продължават да са в много лошо състояние и чакат вещата намеса на художник реставратор!

Използван източник: Свети Места

Share Button