Маломаловски манасир „Свети Николай Чудотворец“ – 3км от село Мало Малово, община Драгоман, област София

google logo

Маломаловски манасир „Свети Николай Чудотворец

Днес от манастира са запазена единствено църквата и част от жилищните сгради и стопанските постройки. Архитектурата и технологията на живописване в черквата на Маломаловския манастир дават основание да се приеме, че тя била изградена (или само обновена) и изписана в края на 16 век или началото на 17 век, когато бил възстановен и самият манастир. В двора има и покрито засводено аязмо с лечебна вода, както и чешма с постоянно течаща вода. Като че ли единствено тя напомня за някогашния живот на това забравено място. За съжаление манастирът бил разграбен и разрушен по времето на социализма.

 

Share Button

No Comments

Post a Comment