Храм „Св. Архангел Михаил“ – село Шилковци, община Елена, област Велико Търново

Картината на църковния двор е печална. Рухналият храм, потъналите в бурени гробища, разрушената ограда, занемарените гробове и изпочупените надгробни паметници са белег на нехайство и безотговорност.

Камбанарията, занемарените паметници на загиналите във войните, двата гроба на иерейте и няколкото паметника на миряни напомнят, че някога на това култово място е кипял богат духовен живот.

Храмът е рухнал през 1998 година. Вътрешен оглед е невъзможен. От архива почти няма следи. Част от сведенията са събрани по косвен път и са доста мъгляви.

Построен е през 1847 година. Годината е издялана на каменна плоча с размери 0.50/0.35 м и е вградена в южната стена над вратата за олтара. През 1903 година е достроен притворът. Разликата между стария и новия градеж е очебийна. В притвора е изографисан „Страшният съд”. За него ще стане въпрос по-нататък.

Западно от храма се извисява внушителна камбанария, градена също през 1903 година, за което свидетелства каменен надпис на източната страна. Същата е от дялан камък с пояси от тухли „Неин строител е Енчо Грозев от Тревненско.

Първият ръкоположен свещеник в Шилковци е Иван Николов (1823-1907). След него свещенодейства до 1931 година неговият зет свещ. Иван Николов (1858-1931), роден в с. Средни колиби.

И двамата са погребани в църковния двор.

В църковния двор на с. Шилковци са забранени погребения след изграждане на язовир „Йовковци”.

Богослуженията в храма „Архангел Михаил” приключват след смъртта на отец Филип.

По понятни причини посочваме част от имената на църковните настоятели, без да има възможност да се посочват годините на църковнослужението им.Иван Добрев, Минчо Добрев, Иван Белев, Никола Иванов, Димитър Иванов, Петко Раднев, Стоян Иванов, Петко Балабанов.

Певци: Иван Добрев, Иван Хр. Иванов от Зенгиевци, Добри П. Димитров, Петър поп Ив. Николов.

Информацията е взета от книгата „Храмовете в Еленска духовна околия” – автори – Васил Иванов Славов, Христо Стоянов Медникаров и Петко Д. Петков – издание 2002г.

Share Button

No Comments

Post a Comment