Храм „Св. Възнесение“ (храмът е в язовира) – село Живовци, община Монтана

Share Button

No Comments

Post a Comment