Храм “Св. Трифон” (храмът е бил ползван за водохранилище) – парк Кенана, град Хасково

Повече информация във вестник „Хасковска Марица“, в статията на Весела Тодорова

Дарения могат да се направят в кутиите, поставени във всички църковни храмове в Хасково, и по банков път:

IBAN: BG51CBUN91951000358156,
BIC КОД:CBUNBGSF
MKBUnionbank  – Хасково.
За контакти: sv_trifon@abv.bg

trifon

Share Button

No Comments

Post a Comment