Вакъфски или Хайдушки манастир наричан още Устремски „Св. Троица“ – село Устрем, община Тополовград, област Хасково

google logo

Вакъфски или Хайдушки манастир наричан още Устремски

„Св. Троица“

Предполага се, че манастирът води началото си от Втората Българска държава. През 12 век на около 500 метра над манастира съществувала скална църква наречена “Вехтата църква”. В края на 18 век и началото на 19 век в манастира намирали подслон хайдутите Христо войвода, Индже войвода, Кара Колю, Ангел войвода и др. През 1812г. Христо войвода, оттегляйки се от хайдутството, се замонашил под името Хрисант и станал игумен на манастира. Той направил преустройство на църквата и разширение на манастирския комплекс. През 1818г. епидемия от чума връхлетяла района и много хора потърсили спасение в манастира. Тези, които оцелели, в знак на признателност, правели дарения, с които били изградени хамбарът и гостилницата.

Share Button

No Comments

Post a Comment