Метохът на Бачковския манатир „Св. Георги“ – град Асеновград, област Пловдив

google logoМетохът на Бачковския манатир „Св. Георги“

Метохът на Бачковския манастир сега представлява полуразрушени жилищни и стопански сгради, оформени в четириъгълник. В източния край на метоха се намира храмът “Св. Георги” – квадратен, трикорабен, изцяло изографисан, с ценен дърворезбован иконостас. В южната част на метоха е параклисът “Св. Екатерина”. В съседство на него се намира осемстенна камбанария. Метохът бил основан през 11 век, като страноприемница на Бачковския манастир. Опожаряван в края на 18 век или в началото на 19 век, той бил възобновен след чумната епидемия през 1812г. През 1978г. започнала реставрация на метоха, която не е довършена. В резултат, жилищните сгради вече рухват. Понастоящем само църквата е постоянно действаща, а останалата част от метоха е изоставена.

Сайт на Пловдивска Света митрополия, може да намерите тук.

Share Button

No Comments

Post a Comment