Храм „Св. Димитър“ – село Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора

Share Button

No Comments

Post a Comment