Пещерски манастир „Св. Николай“ – село Пещера, община Земен, област Перник

google logoПещерски манастир „Св. Николай“

Известен е още като Оряховски манастир или Мрачки манастир. Сведения за него се съдържат в известната “Мрачка грамота” от Хилендарския манастир, в която се известява, че цар Иван Александър дарява Пещерския манастир с много имоти и селища. Според специалистите той бил основан през 12 век, по времето на Асеневци. До наши дни е запазена само манастирската църква. Тя е малка, триконхална, с почти квадратен наос с полуцилиндричен свод, а куполът й се издига върху шестоъгълен барабан. Манастирът бил възроден през 1840 година с помощта на местното население. След освобождението на България от турското робство тук бил построен нов храм и параклис. Ценност представлява каменната икона “Св. Никола”, датираща от 1853 г.

Share Button

No Comments

Post a Comment